یا اباصالح المهدی

یا اباصالح المهدی

۶ مطلب با موضوع «مهدویت :: آسیب شناسی» ثبت شده است

۰۲دی

نویسنده: دکتر معصومه شبستری

محمد رضا عظیمی راد
۱۸آذر
نویسنده: سید احمد اشکوری
مترجم: کاظم حاتمی طبری
محمد رضا عظیمی راد
۰۱خرداد

آسیب شناسی فرهنگ انتظار و مهدی‌باوری 


نویسنده: غلام رسول محسنی ارزگانی

محمد رضا عظیمی راد
۰۱خرداد

آسیب های سیاسی ،اجتماعی فرهنگ انتظار 


نویسنده: مهین پورحامد، صدیقه رجب پور، محبوبه پیرگزی، لیلاوفاخواه،اعظم کاظمی، راضیه جهانگیر

محمد رضا عظیمی راد
۰۱خرداد

آسیب‏ شناسی تربیتی مهدویّت و باور به ظهور منجی 


نویسنده: عاطفه خواجه شاهکوهی، فاطمه فروزنده، لیلا قهقهه

محمد رضا عظیمی راد
۰۱خرداد
آفت ها و آسیب های اندیشه مهدوی

نویسنده: ابراهیم شفیعی سروستانی
محمد رضا عظیمی راد